Category: Asistenta sociala

COMUNICAT Start la depunerea solicitărilor privind acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Începând cu data 20.08.2019, Primăria municipiului Marghita – prin compartimentul de asistență socială, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. (mai mult…)

ANUNȚ

În contextul instituirii prin Decretul 195/2020 a stării de urgență pe teritoriul României, având în vedere măsurile dispuse la nivel național (mai mult…)

Ajutoare incalzire

formulare-incalzireÎn sezonul rece 2017-2018, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei este reglementată tot de Ordonanţa 27/2013 – pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare. (mai mult…)

Cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei

formulare-incalzireCererile pentru ajutorul de încălzire a locuinţei sunt acceptate din data de 20 octombrie, până la data de 15 noiembrie. Pentru a cere ajutorul, consumatorii vulnerabili eligibili, cu venit de până la 615 lei/membru, trebuie să depună o cerere şi declaraţie pe propria răspundere, precum şi acte doveditoare. Cererile se pot depune lunar, iar orice modificare se anunţă obligatoriu în 5 zile. (mai mult…)

FORMULARE ONLINE

Finantari nerambursabile

Acord de functionare

Cerere reprezentare ORC

———————————————————————————————-

Taxe si Impozite


Social si alte modele cereri

Urbanism

Personal

Registrul agricol

ACTE NECESARE PENTRU REALIZAREA ANCHETELOR SOCIALE PENTRU BOLNAVI

ACTELE NECESARE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE DIZABILITATE COPII:

 1. COPIE ACT IDENTITATE COPIL SAU CERTIFICAT NASTERE
 2. FISA MEDICALA SINTETICA ELIBERAT DE MADICUL DE FAMILIE
 3. FISA PSIHOLOGICA – MEDIC PSIHOLOG – ORADEA
 4. ULTIMUL CERTIFICAT DE PERSOANA CU HANDICAP  (DACA E CAZUL)
 5. ANCHETA SOCIALA PENTRU COPII CU DIZABILITATI
 6. PLANUL DE SERVICII DE LA PRIMARIE – LA PRIMUL CAZ
 7. FISA DE MONITORIZARE A CAZULUI – PENTRU PRELUNGIRE
 8. CERERE

(mai mult…)

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA INDEMNIZATIEI DE INGRIJIRE PERSOANA CU HANDICAP

 1. Cerere prin care solicita acordarea indemnizatiei, precum si declaratia din care sa reiasa ca in cazul in care situatia juridica a persoanei cu handicap se schimba, va aduce la cunostinta autoritatilor locale acest lucru in vederea incetarii platilor
 2. Certificat de incadrare in grad de handicap grav
 3. Acte de identitate persoana bolnava
 4. Acte identitate insotitor
 5. Adeverinta medicala insotitor
 6. Ancheta sociala bolnav + insotitor

ACTE NECESARE PENTRU INDEMNIZATIA DE INGRIJIRE A COPILULUI

ACTE NECESARE PENTRU COMPLETAREA DOSARULUI DE ACORDARE A DREPTURILOR PREVAZUTE DE OUG 148/ 2005.

a) cerere tip – 2 exemplare ( birou copiat acte)
b) copia actului de identitate a parintilor
c) copia certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul
d) copia cererii solicitantului inregistrata si aprobata de angajator, din care sa rezulte data solicitarii concediului de ingrijire a copilului(semnata si stampilata pt. conformitate cu originalul )
e) adeverinta cu stagiul de cotizare eliberata de Casa de Pensii Oradea
f) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate din care sa rezulte veniturile realizate pe ultimele 12 luni inainte de nasterea copilului si ultima zi de concediu de maternitate acordat in conditiile Legii 158/2005 precum si copia ultimului certificat  medical(semnat si stampilat pentru conformitate cu originalul).
g) act aditionat la contractul de munca inregistrat la ITM privind suspendarea contractului de munca pe perioada concediului pentru ingrijirea copilului.
h) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen
i) IN CAZUL IN CARE SOLICITANTUL ESTE TATAL:
-declaratia mamei din care sa rezulte ca nu este incadrata in munca si nu a beneficiat de concediu de maternitate
-adeverinta de la locul de munca al mamei din care sa rezulte ultima zi de concediu de maternitate pentru situatiile in care mama este incadrata in munca.
j) 2 dosare cu sina
La depunerea dosarului se vor prezenta si actele in original pentru certificarea copiilor in conformitate cu originalul.

ACTE NECESARE AUTORITATE TUTELARA

Mentionam ca pentru eliberarea tuturor dispozitiilor precum si a anchetelor sociale, termenul de solutionare este de 30 de zile de la data depunerii cererii impreuna cu actele necesare, cereri care vor fi depuse de catre solicitanti la Biroul Relatii Publice(camera nr. 16) (mai mult…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster