A N U N Ț

Avand în vedere prevederile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55 din 15.05.2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, potrivit cărora, pe durata stării de alertă, în instituțiile și autoritățile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcțiilor vacante și temporar vacante, Municipiul Marghita suspendă organizarea examenului de de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou, cu proba scrisă în data de 25.05.2020.

Updated: 19th mai 2020 — 20:48
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster