2020

ianuarie: HCL 1/09.01.2020 alegerea presedintelui de sedinta

HCL 2/09.01.2020 ordinea zi

HCL 3/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar

HCL 4/09.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare si functionare a bugetului local

HCL 5 din 30.01.2020 aprobare procese verbale HCL 6 din 30.01.2020 aprobarea ordinii de zi HCL 7 din 30.01.2020 privind incetarea mandatului d-lui Sas Marcel

HCL 8 din 30.01.2020 privind validarea mandatului d-lui Pop Gavril

HCL 9 din 30.01.2020 privind completarea HCL 114:17.09.2009

HCL 10 din 30.01.2020 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune pentru suprafața de 73 mp, catre SC Transgex SA Oradea

HCL 11 din 30.01.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 134 din 30 octombrie 2019

HCL 12 din 30.01.2020 privind activitatea asistentilor personali

HCL 13 din 30.01.2020 privind numarul asistentilor personali

HCL 14 din 30.01.2020 privind Planul de lucrari pentru persoanele beneficiare de ajutor social

HCL 15 din 30.01.2020 privind Licenta de dare in administrare pentru perimetru geotermal

HCL 16 din 30.01.2020 privind concediul de odihna aferent 2019 al primarului si viceprimarului

HCL 17 din 30.01.2020 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului de politie Bihor a kitului etilotest

HCL 18 din 30.01.2020 privind modificarea organigramei Casei de cultura

HCL 19 din 30.01.2020 privind transferul unor mijloace fixe catre Liceul Horvath Janos

HCL 20 din 30.01.2020 privind contractarea unei finantari rambursabile de 3421735lei in vederea finantarii proiectelor de investitii de interes local

HCL 21 din 30.01.2020 privind aprobare PUZ, dezmebrare si reglementare parcele zona strazii Remenky Sandor

HCL 22 din 30.01.2020 privind completarea si modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatiilor comerciale si serviciilor de piata

HCL 23 din 30.01.2020 privind modificare HCL 8 din 29.01.2015 peentru aprobarea strategie de dezvoltare locala

HCL 24 din 30.01.2020 privind aprobarea proiectului Fundamentarea deciziiilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita

februarie: HCL 25 DIN 24.02.2020 aprobare PV

HCL 26 DIN 24.02.2020 ordinea de zi

HCL 27 DIN 24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 28 DIN 24.02.2020 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor terenuri cu vegetatie forestiera

HCL 29 DIN 24.02.2020 privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 242 strada in Ghenetea in inventarul bunurilor care apartin domeniului public

HCL 30 DIN 24.02.2020 privind cuprinderea in domeniul privat al unor terenuri

HCL 31 DIN 24.02.2020 privind Studiul de fezabilitate pentru Centru multifunctional recreativ Marghita

HCL 32 DIN 24.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Centru educational multifunctional Octavian Goga

HCL 33 DIN 24.02.2020 privind aprobarea contractului de superficie cu titlu gratuit cu Agentia de dezvoltare durabila

HCL 34 DIN 24.02.2020 privind reglementarea juridica a terenului situat in Marghita, str. Independentei nr.3

HCL 35 DIN 24.02.2020 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru spatiile din imobilul situat pe str. 1 Decambrie nr.14

HCL 36 DIN 24.02.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari nerambursabile de pana la 466.393lei in vederea finantarii proiectelor de interes local

martie: HCL 41-52 19 martie 2020

HCL 53 29 martie 2020 ordinea de zi

HCL 54 29 martie 2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

aprilie:

HCL 55 din 07.04.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 56 din 07.04.2020 aprobarea proceselor verbale

HCL 57 din 07.04.2020 ordinea de zi

HCL 58 din 07.04.2020 privind modificarea regulamentului CLM

HCL 59 din 07.04.2020 privind taxele si impozitele locale

HCL 60 din 07.04.2020 privind prorogarea termenului puntru avizarea acordului de functionare al agentilor economici

HCL 61 din 07.04.2020 rpivind rectificarea bugetului

mai:

H 63. din 19.05.2020. Aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare

H.64. din 19.05.2020 Aprobarea utilizarii excedentului pietei agroalimentare

H.76. din 19.05.2020 Stabilirea pretului de vanzare in baza raportului de evaluare a terenului proprietate privata a Mun.Marghita

H.79. din 29.05.2020 Aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare

H.80 din 29.05.2020 Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a mun.Marghita

H.81 din 29.05.2020 Pentru achizitionarea instalatie de dezinfectie si dezinsectie in Marghita

H.83 din 18.06.2020 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare

H.84. din 18.06.2020. Aprobarea ordinii de zi

H.85. din 18.06.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

H.86 din 18.06.2020 Pentru aprobarea acordarii a dreptului de uz si servitute catre DELGAZ GRID S.A.

H.87.din 18.06.2020 Aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrare, evidenta si radierea vehiculelor

H.89DIN18.06.2020 Reglementarea din punc de vedere juridic a unor terenuri situate in intravilan

H.90 din 18.06.2020 Plan analiza si acoperire riscuri

H62 DIN 19.05.2020 aprobarea procesului verbal ședință anterioara

H65. din 19.05.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

H66. din 19.05.2020 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

H67. din 19.05.2020. Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare anuale

H68. din 19.05.2020. Aprobarea statului de functii a SPAACS-ului

H69. din 19.05.2020. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

H70. din 19.05.2020 Diminuarea suprafetei concesionate si a redeventei stabilite

H71. din 19.05.2020. Asigurarea cofinantarii proiectului

H72. din 19.05.2020 Aprobarea modificarii pozitiei nr.236 str. Kolcsey Ferenc

H73. din 19.05.2020 Aprobarea concesionarii directe

H74. din 19.05.2020 Aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferita de bona

H75. din 19.05.2020 Modificarea Statului de functii la Spitalul Mun.Marghita

H77.din 19.05.2020 Aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor

H78. din 29.05.2020 Aprobarea procesului verbal ale sedintei ordinare

H82.din 29.05.2020 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Mun.Marghita

H88.din 18.06.2020 Aprobarea Registrului Local al Spatiilor verzi

Updated: 3rd iulie 2020 — 12:31
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster