HELYI TANÁCS

Regulament de organizare si functionare al Consiliului
Local al Municipiului Marghita
 consiliullocalIn conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 referitor la Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliilor locale aprobat si modificata prin Legea nr. 673/2002, vazand si Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, OUG nr. 26 /2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, Consiliul Local al municipiului Marghita, in baza art. 36 alin. 3 lit. a) din Legea nr. 215/2001 adopta prezentul REGULAMENT.
Updated: 26th december 2015 — 23:26
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster