Centralizator nominal al rezultatelor examenului/concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor 29.01.2020

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final

1.

Botos Alexandru

91

88,33

89,66

ADMIS

  • Afişat astăzi, 29.01.2020, ora 15 30 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.

Updated: 30th január 2020 — 09:08
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster