Kategória: Törvények

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

lexParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.
(2) Legea are drept scop:
a) sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;
b) sa stimuleze participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor administrative si in procesul de elaborare a actelor normative;
c) sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.

(tovább…)

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicata*) – administratiei publice locale

lex*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul

*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 13 septembrie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001 si, ulterior adoptarii, a mai fost modificata si completata prin:
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2001 pentru completarea art. 152 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 25 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 738/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 802 din 14 decembrie 2001;

(tovább…)

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizata*) privind liberul acces la informatiile de interes public

lex Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. I
Dispozitii generale
ART. 1
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

(tovább…)

ORDONANTA nr. 35 din 30 ianuarie 2000 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

lexREGULAMENT-CADRU de organizare si functionare a consiliilor locale

    CAP. 1
Constituirea consiliului local
 ART. 1
(1) Potrivit legii, in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor va avea loc sedinta de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de catre prefect, prin ordin.

(tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster