Kategória: Helyi költségvetés

Buget 2018

conta_calcBUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2019-2021

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Proiectul de buget local pe anul 2016

bugetlocalIn conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe anul 2016, în limitele sumelor de care dispune la momentul afişării. (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster