Kategória: HELYI TANÁCS

NAPIRENDI PONTOK 2020.július 23-án csütörtök 13:00 óra megtartandó Margitta munícipium Helyi Tanácsa gyűlésének.

1. Határozattervezet, amely két ingatlannak áthelyezési kérelmét illeti az állam és a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség-Bihar megyei Központja adminisztrálásából, Margitta munícipium és a Helyi Tanács adminisztrálásába.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság. (tovább…)

Napirendi pontok a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának ülését illetően, 2020.06.30-án, 13:00 órakkor

Napirendi pontok

A Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának ülését illetően, 2020.06.30-án, 13:00 órakkor.

1.Határozattervezet, amely a Sc Balneomar Park SA árainak és díjjainak elfogadását illeti 2020-as nyári szezonra.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság
2.Határozattervezet a Sc Parc Balneomar Sa-nak a 2016.októberi költségeinek elemző bizottság megalakítására.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság.
3.Határozattervezet, amely a Sc. Parc Balneomar Sa aktualizált megalapító okiratának elfogadását illeti.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: jogi és a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság.
3.Határozattervezet megbeszélése:
A Margitta munícipium és a hozzá tartozó falvak magánházaitól való szemétszállítási díj és hulladékgyűjtő térfogatának meghatározása, amelyeket az AVE Bihor fog alkalmazni.

Napirendi Pontok A Margitta-i munícipium Helyi Tanácsa összeül ülésére, 2020.03.19-én, 13:00 órára.

1.Határozattervezet, amely az egészségügyi gondozók számának kiegészítését illeti, 2020-as évre, melyet a 13/2020.01.30-i Helyi Tanácsi határozat fogad el.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Szociális, vallási, egészségügyi és szociális védelem osztály

2.Határozattervezet, amely a Margitta munícipium vagyonának leltár kezelésének jelentése 2019-es évre.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

3. Határozattervezet, amely a 2019-es évre vonatkozó Mezőgazdasági Nyilvántartás adatainak bejegyzésére és ennek a folyamatnak elősegítésére vonatkozóan.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóvhagyási nyilatkozat:Turizmus, Környezet és Mezőgazdasági Osztály

4.Határozattervezet, amely a költségvetés helyesbítését illeti 2020-as évre.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

5.Határozattervezet, amely a könyvelőségi mérleg elfogadását illeti, 2019.12.31-re.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau Polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

6.Határozattervezet, amely a C.Republicii 49-es szám alatt, 17,27 négyzetméternyi 206-os kadaszterszámmal beiktatott 102232-es, Papp László koncessziós tulajdona.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.
7.Megbeszélése az ADI ECOLECT GROUP kérésének, a hulladék gyűjtésre vonatkozó illetékeknek.
8.Határozattervezet, amely a személyi gazdaságok szemétgyűjtőinek( családi ház) mennyiségének elfogadására vonatkozik, Margitta munícipiumra és a hozzárendelt falvaknak.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyja:Turizmus,Környezet és Mezőgazdasági Osztály
9. Határozattervezet, amelya 153/2019-es Helyi Tanácsi határozat részenkénti megváltoztatása, amely a létszámkeretét illeti a területi Adminisztratív Egységnek és a hozzárendelt egyésgeknek.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság.

10. Határozattervezet, amelybizonyos beruházások köztulajdonba vételét illetik és megadását ezeknek a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottságnak.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyja:Jogi, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

11.Határozattervezet, amely megadását illeti az 1179 négyzetméternyi, 548-as Telekkönyvbe, 584-es topó számmal és 585/2-es topó számmal, amelyiket élelmiszerpiacnak használnak, 2020-as évre.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság.

12.Aktivitási jelentés-Ioan Munteanu Könyvtár, 2019-es évre.
Bemutatja: Atyim Lavinia igazgatónő
13.Aktivitási jelentés-Kultúrház
Demeter Veronica igazgatónő

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.06.26

A Margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes ülésre való összehívására 2019.06.26-án, a polgármesteri hivatal nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1 bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a törvénynek 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján Margittai munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester,

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.06.26-n, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a Crisan utca 7a szám alatt levő területnek direkt eladását, amely 651 Kadaszterszámmal és 102216-os telekkönyvi számmal és 652-es Kadaszterszámmal, 102274-es Telekkönyviszámmal, területek, melyek az épületek tulajdonosainak privát tulajdonát képezik.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

2.Határozattervezet amely a Margitta munícipium privát tulajdonát képező, az Aleea Tineretului utcán levő, területeknek eladásáról, amelyeken garázsok vannak és az ANEVAR felhatalmazott értékelő kiértékelési jelentésének elfogadása ezekről.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló bizottság

3.Határozattervezet a direkt koncesszióba adásáról a 2991 négyzetméternyi a 101873 kadaszterszámmal, 101873-as Telekkönyvi számmal, a T.Vladimirescu utcán levő privát területnek, a Sc. Agrilinc Srl részére, terasz, játszótér és parkoló építésére a Casa Bihorului Panziónak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet a kulturális és sport projektek elfogadását illetően, amelyek  nem visszatérítéses finanszírozásban részesülnek, 2019-es évre a helyi költségvetésből.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, oktatási, egészségügyi, felekezeti és szociális védelmi bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a finanszírozási támogatás elfogadását illeti a helyi költségvetésből azoknak a felekezeteknek, amelyek Margitta munícipium hatáskörébe esnek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

Egyebek

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.05.29

Amely összehívását illeti a Margittai munícipium Helyi Tanácsának, rendes ülésére 2019.05.29-re, Margitta munícipium polgármesteri hivatalának nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,

Ugyanannak a törvénynek a 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján,

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.05.29-én, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.01.30-ra

Amely a Margitta munícipium Helyi Tanácsának összehívását illeti rendes ülésre, 2019.01.30-ra, a Polgármesteri hivatal nagytermébe

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Ugyanannak a Törvénynek 39-es cikkének 1. Bekezdése szerint, Margitta munícipium polgármestere,Bihar megyéből, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester Rendelkezik: (tovább…)

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2018.12.14

Amely Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását  illeti rendes ülésre 2018.12.14-re, a Margittai Muníciipum nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgaátsi Törvény 68.cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a Törvénynek 39.cikkének 1. Bekezdése szerint, Bihar megye, Margitta munícipium polgámestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Rendelkezik

1.Cikk: Összehívják Margitta munícipiumot rendes ülésre, 2018.12.14-re, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2018.11.29

Amely a Margitta-i municipium Helyi Tanácsának összehívását jelenti rendes ulesre, 2018.11.29-re, a Margitta-i municipium Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

Figyelembe veve a 68.cikk eloirasait, a 215/2001-es Helyi Kozigazgatási Torvenybol, kesobbi modositasokkal es kiegészitésekkel.

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau Rendelkezik:

1.Határozattervezet az ANL lakások odaítélését és prioritási listák elfogadását illetően, amely listát a Helyi Tanács jóváhagyott és 2018-ban kiadott.

Kezdeményező:Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, tanügyi egészségügyi,egyházi és szociális védelem Bizottság

2.Határozattervezet a 2018-as évre vonatkozó bevételek és kiadások helyesbítését illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság.

3. Határozattervezet a a margittai munícipium magán tulajdonába tartozó és amelyeken garázsok találhatók bizonyos földterületeknek, figyelembe véve az elővételi jog eladását. Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

4. Határozattervezet a kötelességi szolgálat létrehozását illetően, a 104711-kadaszterszámmal, 104711-es Cf számmal beiktatott földterületen, amely 104712kadaszterszámnak és 104712 CF számnak felel meg és amely Margitta munícipium tulajdonában áll, a SC AGRILINC SRL felé, egy geotermikus vízvezeték telepítéséhez, amely a Margittán, T.Vladimirescu 178.számon található vendégházat szolgálja.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és a Köz és magántulajdont adminisztráló

Bizottság

(tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.07.18

A Margittai Munícipium  Helyi Tanácsának Összehívásáról  a rendes ülésére , 2018.07.18-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 39-es cikkét és 68-as cikkének első bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel:

A 39-es Cikk 2-es és 3-as rendelkezése, ugyanabból a Törvényből.

Margitta Munícipium polgármestere, Margitta, Bihar megye, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester.

Rendelkezik: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.28

Amely a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását jelenti rendes ülésre, 2018.06.28-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvénynek a 39-es és 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Rendelkezik:

1Cikk: Összehívják a Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2018.06.28-ra, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.13

Figyelembe véve a 2018. 06.12-i, 3990-e számú szakjelentést, amelyen keresztül bizonyítják a fontosságát a Helyi Tanács összehívásának előterjesztésére az elfogadására a beruházás tárgyát képező határozatnak:’’ Rehabilitálása, modernizálása és felszerelése a margittai munícipium Ioan Munteanu városi könyvtárának’’, hogy egy kulturális szabadidős központot tudjanak létrehozni, a központi park modernizálásával, hogy a munícipium központi szociális-kulturális központot integrálni tudják. (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.06

A Margittai Helyi Tanács összehívása sürgősségi ülésre, 2018. Június 06-ra, 13:00 órától

Figyelembe véve a 3781-as, 2018.06.04 szakjelentést, amelyben alátámasztják a sürgősségi  jellegét a Helyi Tanács gyűlésnek, a  határozat benyújtásának jóváhagyására, ami a befektetési célt az egészségügyi ellátás elérhetőségének növelésére, tekintettel arra, hogy a projekt értékelése , akik először jöttek és akiket először szolgálják elve alapján történik. (tovább…)

Rendkívüli gyűlés

634.Rendelkezés

2017.10.02.

Margitta Helyi Tanácsának rendkívüli gyűlésére való összehívása, amit 2017. 10.05-én tartanak meg.

 

Tekintettel a Helyi Közigazgatásról szóló 215/2001-esTörvény 68.szakaszának első bekezdésének intézkedéseit, utólagos módosításookal és kiegészítésekkel

A  39.szakasz, 2-es, 3-as bekezdései alapján,

Margitta municípium polgármestere, Pocsaly Zoltán- Ladislau

 

Rendelkezik:

1 szakasz: rendkívüli gyűlésre hívják össze a Helyi Tanácsot , 2017 október 5-én a következő napirendi ponttal:

Határozattervezet, egy, a forgalomban használt sebességmérésre hivatott lézer-pisztoly felszerelés  ingyenes használatba bocsájtására a Bihar Megyei Rendőrségnek.

 

Pocsaly Zoltán-Ladislau

polgármester

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster