Kategória: HELYI TANÁCS

NAPIRENDI PONTOK 2020.július 23-án csütörtök 13:00 óra megtartandó Margitta munícipium Helyi Tanácsa gyűlésének.

1. Határozattervezet, amely két ingatlannak áthelyezési kérelmét illeti az állam és a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség-Bihar megyei Központja adminisztrálásából, Margitta munícipium és a Helyi Tanács adminisztrálásába.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési-Pénzügyi Bizottság, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság. (tovább…)

Napirendi pontok a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának ülését illetően, 2020.06.30-án, 13:00 órakkor

Napirendi pontok

A Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának ülését illetően, 2020.06.30-án, 13:00 órakkor.

1.Határozattervezet, amely a Sc Balneomar Park SA árainak és díjjainak elfogadását illeti 2020-as nyári szezonra.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság
2.Határozattervezet a Sc Parc Balneomar Sa-nak a 2016.októberi költségeinek elemző bizottság megalakítására.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Jogi Bizottság.
3.Határozattervezet, amely a Sc. Parc Balneomar Sa aktualizált megalapító okiratának elfogadását illeti.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: jogi és a Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság.
3.Határozattervezet megbeszélése:
A Margitta munícipium és a hozzá tartozó falvak magánházaitól való szemétszállítási díj és hulladékgyűjtő térfogatának meghatározása, amelyeket az AVE Bihor fog alkalmazni.

Napirendi Pontok A Margitta-i munícipium Helyi Tanácsa összeül ülésére, 2020.03.19-én, 13:00 órára.

1.Határozattervezet, amely az egészségügyi gondozók számának kiegészítését illeti, 2020-as évre, melyet a 13/2020.01.30-i Helyi Tanácsi határozat fogad el.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság és a Szociális, vallási, egészségügyi és szociális védelem osztály

2.Határozattervezet, amely a Margitta munícipium vagyonának leltár kezelésének jelentése 2019-es évre.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

3. Határozattervezet, amely a 2019-es évre vonatkozó Mezőgazdasági Nyilvántartás adatainak bejegyzésére és ennek a folyamatnak elősegítésére vonatkozóan.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóvhagyási nyilatkozat:Turizmus, Környezet és Mezőgazdasági Osztály

4.Határozattervezet, amely a költségvetés helyesbítését illeti 2020-as évre.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

5.Határozattervezet, amely a könyvelőségi mérleg elfogadását illeti, 2019.12.31-re.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau Polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

6.Határozattervezet, amely a C.Republicii 49-es szám alatt, 17,27 négyzetméternyi 206-os kadaszterszámmal beiktatott 102232-es, Papp László koncessziós tulajdona.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.
7.Megbeszélése az ADI ECOLECT GROUP kérésének, a hulladék gyűjtésre vonatkozó illetékeknek.
8.Határozattervezet, amely a személyi gazdaságok szemétgyűjtőinek( családi ház) mennyiségének elfogadására vonatkozik, Margitta munícipiumra és a hozzárendelt falvaknak.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyja:Turizmus,Környezet és Mezőgazdasági Osztály
9. Határozattervezet, amelya 153/2019-es Helyi Tanácsi határozat részenkénti megváltoztatása, amely a létszámkeretét illeti a területi Adminisztratív Egységnek és a hozzárendelt egyésgeknek.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat:Jogi Bizottság.

10. Határozattervezet, amelybizonyos beruházások köztulajdonba vételét illetik és megadását ezeknek a Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottságnak.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau
Jóváhagyja:Jogi, Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság.

11.Határozattervezet, amely megadását illeti az 1179 négyzetméternyi, 548-as Telekkönyvbe, 584-es topó számmal és 585/2-es topó számmal, amelyiket élelmiszerpiacnak használnak, 2020-as évre.
Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat:Költségvetési-Könyvelőségi Bizottság.

12.Aktivitási jelentés-Ioan Munteanu Könyvtár, 2019-es évre.
Bemutatja: Atyim Lavinia igazgatónő
13.Aktivitási jelentés-Kultúrház
Demeter Veronica igazgatónő

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.06.26

A Margittai munícipium Helyi Tanácsának rendes ülésre való összehívására 2019.06.26-án, a polgármesteri hivatal nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1 bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a törvénynek 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján Margittai munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester,

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.06.26-n, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal:

1.Határozattervezet a Crisan utca 7a szám alatt levő területnek direkt eladását, amely 651 Kadaszterszámmal és 102216-os telekkönyvi számmal és 652-es Kadaszterszámmal, 102274-es Telekkönyviszámmal, területek, melyek az épületek tulajdonosainak privát tulajdonát képezik.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

2.Határozattervezet amely a Margitta munícipium privát tulajdonát képező, az Aleea Tineretului utcán levő, területeknek eladásáról, amelyeken garázsok vannak és az ANEVAR felhatalmazott értékelő kiértékelési jelentésének elfogadása ezekről.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási jelentés: Költségvetési és Köz és magántulajdont adminisztráló bizottság

3.Határozattervezet a direkt koncesszióba adásáról a 2991 négyzetméternyi a 101873 kadaszterszámmal, 101873-as Telekkönyvi számmal, a T.Vladimirescu utcán levő privát területnek, a Sc. Agrilinc Srl részére, terasz, játszótér és parkoló építésére a Casa Bihorului Panziónak.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési és Köz és magántulajdont Adminisztráló Bizottság

4.Határozattervezet a kulturális és sport projektek elfogadását illetően, amelyek  nem visszatérítéses finanszírozásban részesülnek, 2019-es évre a helyi költségvetésből.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, oktatási, egészségügyi, felekezeti és szociális védelmi bizottság és Költségvetési Bizottság

  1. Határozattervezet, amely a finanszírozási támogatás elfogadását illeti a helyi költségvetésből azoknak a felekezeteknek, amelyek Margitta munícipium hatáskörébe esnek.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság

Egyebek

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.05.29

Amely összehívását illeti a Margittai munícipium Helyi Tanácsának, rendes ülésére 2019.05.29-re, Margitta munícipium polgármesteri hivatalának nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkelyének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel,

Ugyanannak a törvénynek a 39-es cikkelyének 1. Bekezdése alapján,

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán Ladislau

Rendelkezik:

1.Cikkely: összehívják Margitta munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2019.05.29-én, 13:00 órai kezdettel, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2019.01.30-ra

Amely a Margitta munícipium Helyi Tanácsának összehívását illeti rendes ülésre, 2019.01.30-ra, a Polgármesteri hivatal nagytermébe

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Ugyanannak a Törvénynek 39-es cikkének 1. Bekezdése szerint, Margitta munícipium polgármestere,Bihar megyéből, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester Rendelkezik: (tovább…)

Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2018.12.14

Amely Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását  illeti rendes ülésre 2018.12.14-re, a Margittai Muníciipum nagytermébe.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgaátsi Törvény 68.cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel

Ugyanannak a Törvénynek 39.cikkének 1. Bekezdése szerint, Bihar megye, Margitta munícipium polgámestere, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Rendelkezik

1.Cikk: Összehívják Margitta munícipiumot rendes ülésre, 2018.12.14-re, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívásár 2018.11.29

Amely a Margitta-i municipium Helyi Tanácsának összehívását jelenti rendes ulesre, 2018.11.29-re, a Margitta-i municipium Polgármesteri Hivatal nagytermébe.

Figyelembe veve a 68.cikk eloirasait, a 215/2001-es Helyi Kozigazgatási Torvenybol, kesobbi modositasokkal es kiegészitésekkel.

Margitta munícipium polgármestere, Pocsaly Zoltán-Ladislau Rendelkezik:

1.Határozattervezet az ANL lakások odaítélését és prioritási listák elfogadását illetően, amely listát a Helyi Tanács jóváhagyott és 2018-ban kiadott.

Kezdeményező:Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Szociális, tanügyi egészségügyi,egyházi és szociális védelem Bizottság

2.Határozattervezet a 2018-as évre vonatkozó bevételek és kiadások helyesbítését illetően.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán-Ladislau polgármester Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság.

3. Határozattervezet a a margittai munícipium magán tulajdonába tartozó és amelyeken garázsok találhatók bizonyos földterületeknek, figyelembe véve az elővételi jog eladását. Kezdeményező: Pocsaly Zoltán- Ladislau polgármester
Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és Köz és magántulajdont adminisztráló Bizottság

4. Határozattervezet a kötelességi szolgálat létrehozását illetően, a 104711-kadaszterszámmal, 104711-es Cf számmal beiktatott földterületen, amely 104712kadaszterszámnak és 104712 CF számnak felel meg és amely Margitta munícipium tulajdonában áll, a SC AGRILINC SRL felé, egy geotermikus vízvezeték telepítéséhez, amely a Margittán, T.Vladimirescu 178.számon található vendégházat szolgálja.

Kezdeményező: Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester

Jóváhagyási nyilatkozat: Költségvetési Bizottság és a Köz és magántulajdont adminisztráló

Bizottság

(tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.07.18

A Margittai Munícipium  Helyi Tanácsának Összehívásáról  a rendes ülésére , 2018.07.18-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvény 39-es cikkét és 68-as cikkének első bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel:

A 39-es Cikk 2-es és 3-as rendelkezése, ugyanabból a Törvényből.

Margitta Munícipium polgármestere, Margitta, Bihar megye, Pocsaly Zoltán Ladislau polgármester.

Rendelkezik: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.28

Amely a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsának összehívását jelenti rendes ülésre, 2018.06.28-ra.

Figyelembe véve a 215/2001-es Helyi Közigazgatási Törvénynek a 39-es és 68-as cikkének 1. Bekezdését, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Rendelkezik:

1Cikk: Összehívják a Margittai munícipium Helyi Tanácsát rendes ülésre, 2018.06.28-ra, 13:00 órára, a következő napirendi pontokkal: (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.13

Figyelembe véve a 2018. 06.12-i, 3990-e számú szakjelentést, amelyen keresztül bizonyítják a fontosságát a Helyi Tanács összehívásának előterjesztésére az elfogadására a beruházás tárgyát képező határozatnak:’’ Rehabilitálása, modernizálása és felszerelése a margittai munícipium Ioan Munteanu városi könyvtárának’’, hogy egy kulturális szabadidős központot tudjanak létrehozni, a központi park modernizálásával, hogy a munícipium központi szociális-kulturális központot integrálni tudják. (tovább…)

A Margittai Helyi Tanács rendes ülésének összehívására 2018.06.06

A Margittai Helyi Tanács összehívása sürgősségi ülésre, 2018. Június 06-ra, 13:00 órától

Figyelembe véve a 3781-as, 2018.06.04 szakjelentést, amelyben alátámasztják a sürgősségi  jellegét a Helyi Tanács gyűlésnek, a  határozat benyújtásának jóváhagyására, ami a befektetési célt az egészségügyi ellátás elérhetőségének növelésére, tekintettel arra, hogy a projekt értékelése , akik először jöttek és akiket először szolgálják elve alapján történik. (tovább…)

Rendkívüli gyűlés

634.Rendelkezés

2017.10.02.

Margitta Helyi Tanácsának rendkívüli gyűlésére való összehívása, amit 2017. 10.05-én tartanak meg.

 

Tekintettel a Helyi Közigazgatásról szóló 215/2001-esTörvény 68.szakaszának első bekezdésének intézkedéseit, utólagos módosításookal és kiegészítésekkel

A  39.szakasz, 2-es, 3-as bekezdései alapján,

Margitta municípium polgármestere, Pocsaly Zoltán- Ladislau

 

Rendelkezik:

1 szakasz: rendkívüli gyűlésre hívják össze a Helyi Tanácsot , 2017 október 5-én a következő napirendi ponttal:

Határozattervezet, egy, a forgalomban használt sebességmérésre hivatott lézer-pisztoly felszerelés  ingyenes használatba bocsájtására a Bihar Megyei Rendőrségnek.

 

Pocsaly Zoltán-Ladislau

polgármester

Sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Dispozitia nr. 227 din 21 aprilie 2017

Vizat legalitate Secretar municipiu Demeter Cornelia

privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara in data de 27 aprilie 2017

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea conventiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistenta socială incheiate intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociația Caritas Catolica Marghita, intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Fundatia Crestină Elim si intre Consiliul Local al Municipiului Marghita si Asociatia „Speranta pentru schimbare” pentru anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
2. Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgentă din municipiul Marghita pe anul 2017

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de buget finante
3. Proiect de hotarare pentru modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Marghita pentru activitati nonprofit de interes local si a formularelor anexate , aprobate initial prin H.C.L. nr. 35 din 25.04.2013

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau
Raport de avizare: Comisia sociala, cultura, sport , tineret

4. Proiect de hotarâre pentru aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit a spatiului situat pe str. Eroilor , cu nr. cad. 67 in suprafata construita de 69 mp. catre Centrul Multifunctional Sfanta Ecaterina cu sediul in Chiraleu nr. 148 si punct de lucru in Marghita str. Eroilor nr. 6/a Marghita pentru infiintarea unei cantine sociale

Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante ; Comisia juridica

5. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Municipal Marghita Initiator. Consilier PSD Pop Raul Cristian

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante ; Comisia juridică

6. Informare privind activitatea Casei de Cultura a municipiului Marghita pe anul 2016 Prezinta: d-na director Demeter Veronica

7. Raport de activitate al politiei locale a municipiului Marghita pe primul trimestru al anului 2017

Prezinta: sef serviciu Politie Local Ardelean Mihai Sorin

8. Probleme curente

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster