Kategória: A Helyi Tanács határozatai

2018

Hot 3-09.01.2019 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A si sursa E a bugetului local pe 2018

Hot 4-30.01.2019 pentru aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare din 30 01 2019 si a procesului verbal a sedintei anterioare

Hot 5-30.01.2019 privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii lunare cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali pe 2019

Hot 6-30.01.2019 privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pt perioada iulie-decembrie 2018 (tovább…)

2018

Hat.1.2018.01.08Amely a Margitta-i munícipium Helyi Tanácsa elnökének megválasztását illeti, 2018 január-március időszakra.

Hat.2.2018.01.08Amely a margittai munícipium rendkívüli ülésének napirendi pontjainak elfogadását illeti, 2018.01.08-ra.

Hat.3.2018.01.08A fejlesztési deficit fedezését illetően a helyi költségvetés többletéből, a költségvetés A forrásának szekciójából, a 2017-es évre nézve. (tovább…)

2016

Ianuarie

HCL 1/07.01.2016 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Marghita din 07.01. 2016

HCL 2/07.01.2016 pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare, sursa A, a bugetului local pe anul 2015 si acoperirea sectiunii de funcționare a bugetului local ,sursa E, pe anul 2016

HCL 3/07.01.2016 pentru modificarea statului de functii al Spitalului Municipal Dr. Pop Mircea Marghita aprobat prin HCL nr. 147/26.11.2015

HCL 4/07.01.2016 privind abrogarea HCL nr.126 din 12 octombrie 2015 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare operatorului regional S.C.APĂ CANAL BORȘ S.A. și abrogarea HCL nr.127 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea unor măsuri administrative referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare operatorului regional SC APĂ CANAL BORŞ SA

HCL 5/26.01.2016 pentru aprobarea ordinei de zi   a ședinței ordinare a Consiliului Local din 26 ianuarie 2016   și aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare

HCL 6/26.01.2016 privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2015 (tovább…)

Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster