2020

ianuarie: HCL 1/09.01.2020 alegerea presedintelui de sedinta

HCL 2/09.01.2020 ordinea zi

HCL 3/09.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar

HCL 4/09.01.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare si functionare a bugetului local

HCL 5 din 30.01.2020 aprobare procese verbale HCL 6 din 30.01.2020 aprobarea ordinii de zi HCL 7 din 30.01.2020 privind incetarea mandatului d-lui Sas Marcel

HCL 8 din 30.01.2020 privind validarea mandatului d-lui Pop Gavril

HCL 9 din 30.01.2020 privind completarea HCL 114:17.09.2009

HCL 10 din 30.01.2020 pentru aprobarea prelungirii contractului de concesiune pentru suprafața de 73 mp, catre SC Transgex SA Oradea

HCL 11 din 30.01.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 134 din 30 octombrie 2019

HCL 12 din 30.01.2020 privind activitatea asistentilor personali

HCL 13 din 30.01.2020 privind numarul asistentilor personali

HCL 14 din 30.01.2020 privind Planul de lucrari pentru persoanele beneficiare de ajutor social

HCL 15 din 30.01.2020 privind Licenta de dare in administrare pentru perimetru geotermal

HCL 16 din 30.01.2020 privind concediul de odihna aferent 2019 al primarului si viceprimarului

HCL 17 din 30.01.2020 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului de politie Bihor a kitului etilotest

HCL 18 din 30.01.2020 privind modificarea organigramei Casei de cultura

HCL 19 din 30.01.2020 privind transferul unor mijloace fixe catre Liceul Horvath Janos

HCL 20 din 30.01.2020 privind contractarea unei finantari rambursabile de 3421735lei in vederea finantarii proiectelor de investitii de interes local

HCL 21 din 30.01.2020 privind aprobare PUZ, dezmebrare si reglementare parcele zona strazii Remenky Sandor

HCL 22 din 30.01.2020 privind completarea si modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatiilor comerciale si serviciilor de piata

HCL 23 din 30.01.2020 privind modificare HCL 8 din 29.01.2015 peentru aprobarea strategie de dezvoltare locala

HCL 24 din 30.01.2020 privind aprobarea proiectului Fundamentarea deciziiilor, planificarea strategica si masuri de simplificare pentru cetateni la nivelul Municipiului Marghita

februarie: HCL 25 DIN 24.02.2020 aprobare PV

HCL 26 DIN 24.02.2020 ordinea de zi

HCL 27 DIN 24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

HCL 28 DIN 24.02.2020 privind trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor terenuri cu vegetatie forestiera

HCL 29 DIN 24.02.2020 privind aprobarea modificarii pozitiei nr. 242 strada in Ghenetea in inventarul bunurilor care apartin domeniului public

HCL 30 DIN 24.02.2020 privind cuprinderea in domeniul privat al unor terenuri

HCL 31 DIN 24.02.2020 privind Studiul de fezabilitate pentru Centru multifunctional recreativ Marghita

HCL 32 DIN 24.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru Centru educational multifunctional Octavian Goga

HCL 33 DIN 24.02.2020 privind aprobarea contractului de superficie cu titlu gratuit cu Agentia de dezvoltare durabila

HCL 34 DIN 24.02.2020 privind reglementarea juridica a terenului situat in Marghita, str. Independentei nr.3

HCL 35 DIN 24.02.2020 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea pretului de pornire la licitatie pentru spatiile din imobilul situat pe str. 1 Decambrie nr.14

HCL 36 DIN 24.02.2020 privind aprobarea contractarii unei finantari nerambursabile de pana la 466.393lei in vederea finantarii proiectelor de interes local

martie: HCL 41-52 19 martie 2020

HCL 53 29 martie 2020 ordinea de zi

Határozat 54/2020.03.23 bol amely a 2020-ra vonatkozó költségvetés helyreigazítását illeti.

Updated: 25th március 2020 — 13:24
Copyright @ Municipiul Marghita 2015 +40259 362001 [email protected]
Webmaster