Lakosság Nyilvántartó közszolgálat 

Primaria municipiului Marghita anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru schimbare destinatie teren destinat constructiilor de locuinte in teren cu destinatie institutii si servicii in vederea construiri unui
19. A N U N T – privind intentia de actualizare PUG – Municipiul Marghita 18. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ –