Lakosság Nyilvántartó közszolgálat 

A N U N Ţ privind intenţia de elaborare P.U.Z. –  ÎNFIINȚARE PARC INDUSTRIAL PRIN INTRODUCEREA ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI MARGHITA A N U N Ţ privind intenţia de