Urbanism 

19. A N U N T – privind intentia de actualizare PUG – Municipiul Marghita 18. A N U N T – privind intentia de elaborare PUZ –
CONSTRUCTII SAU INCHIDERE BALCON LA PARTER Certificat de urbanism (CU) 1. Cerere tip 2. Extras CF max 6 luni 3. Plan de situatie 4. Releveu cu propunerea de balcon figurata 5. Taxa CU
REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR In contextul reducerii consumului energetic, prin O.U.G. nr.174/2002, aprobata si modificata prin  Legea nr.211/2003, modificata prin O.U.G. nr.187/2005, modificata prin legea nr. 260/2006 s-au aprobat masuri speciale pentru reabilitarea
CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM