Urbanism 

   MUNICIPIUL MARGHITA, reprezentată prin primarul Marcel – Emil Sas-Adascăliții, titular al proiectului “Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare menajeră în municipiul Marghita”, propus a