Transparență decizionala 

LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU CONFORM LEGII 544/2001 Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale;