Fonduri nerambursabile 

Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: [email protected],             Municipiul Marghita invită
Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 între autoritatea contractantă Municipiul Marghita și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005