Fonduri nerambursabile 

Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2021 între autoritatea contractantă Municipiul Marghita și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005
  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal