Fonduri nerambursabile 

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă  încheiat între municipiul Marghita și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pentru anul 2023, în
Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro,             Municipiul Marghita invită