Buget si executie bugetara 

Plati fonduri nerambursabile Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala Bilant CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL – CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE Situatia modificarilor in structura
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019 BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE
In conformitate cu art. 39 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată , Primăria Municipiului Marghita supune spre dezbatere publică Proiectul de buget local pe
Program cu publicul casierie Luni-Joi: 08.30-14.30    Vineri: 08.30-13.30 Plati Casierie: – Alocatii nou nascuti; – Ajutor lemne; – Ajutor social; – Ajutor de urgenta; – Sprijin casatorie;