Buget si executie bugetara 

BUGET INIȚIAL EXECUȚIE BUGETARĂ 30.03.2024 31.03.2024
BUGET INIȚIAL Buget inițial 2023 RECTIFICARE 1 Buget local Buget local secțiunea funcționare Buget local secțiunea dezvoltare Buget din fonduri nerambursabile Buget credite Buget autofinanțat Buget autofinanțat sectiunea
31.03.2022  functionare venit 10 activitati finantate din venituri proprii 31,03,2022 functionare plati 10 activitati finantate din venituri proprii 31,03,2022 functionare plati 02 buget local 31,03,2022 funct venit 02
31.12.2021 venit buget local venit buget autofinantat plati buget local plati autofinantate cont de rezultat patrimonial bilant funct venit BUGET LOCAL funct venit BUGET AUTOFINANTAT funct plati BUGET
buget local buget local sectiunea functionare buget local sectiunea dezvoltare buget din fonduri nerambursabile buget credite buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sect functionare buget local
buget local buget local sectiunea dezvoltare buget local sectiunea functionare buget autofinantat buget autofinantat sectiunea dezvoltare buget autofinantat sectiunea functionare Rectificare 1 buget local buget local sectiunea dezvoltare