Anunțuri publice 

Soluțiile localităților partenere ROMACT de a limita impactul crizei generate de COVID19 asupra comunităților de romi. De cele mai multe ori percepute de către cetățeni ca având cel
Având în vedere situația de criză pe care o traversăm, Primăria Municipiului Marghita aduce la cunoștință celor interesați că asigură sprijin persoanelor vârstnice aflate în dificultate, în vârstă
MUNICIPIUL MARGHITA, titular al proiectului ,,Centru multifuncțional recreativ Marghita” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune
Acord mediu proiect “Centru multifunctional recreativ Marghita” Acord mediu proiect “Centru multifunctional recreativ Octavian Goga”
Legea nr. 350 din 21.07.2006 – Legea tinerilor- stabilește obligația autorităților administrației publice locale de a sprijini activitatea de tineret si de a asigura cadrul adecvat pentru participarea