Anunțuri publice 

În  temeiul  art. 47 din Legea  nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală, comunicăm că au fost emise  adrese  pentru punerea în executare a Sentințelor civile următoarelor persoane:
PRIMARIA MUNICIPIULUI MARGHITA, Jud. Bihor, str. C. Republicii nr.1, telefon:0259-362001, 0359-409980, fax. 0359-409982 organizeaza licitatie publica in vederea inchirierii unui teren cu constructie  – avand  o suprafata de