Rapoarte periodice de activitate

Raportul privind situaţia gestionării patrimoniului public şi privat al Municipiului Marghita şi al inventarierii acestuia  la sfârșitul anului 2022

Raport cu privire la ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate in anul 2022 de catre Consiliului Local al Municipiului Marghita pe anul 2022

Raport privind starea economica sociala si de mediu a municipiului Marghita pe anul 2022

Raport de dezvoltare social – economica si de mediu al primarului pe anul 2021

Raport periodic de activitate 2020

Raport periodic de activitate 2019

Raport periodic de activitate 2018

Raport periodic de activitate 2017

Raport periodic de activitate 2016