SUPLIMENTARE PROGRAM ANUAL Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2019, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005

Autoritatea finanțatoare Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.

 În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție bugetară 2019.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 50.000 lei, aprobată pentru anul 2019, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2019 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 25.04.2019, și suplimentată cu suma de 10.000 pentru domeniul sportiv aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 62  din 29.05.2019 sunt prezentate în Programul anual al finanțărilor nerambursabile:

Nr. crt. Domeniul de activitate finanțat Suma aprobată

-lei-

1. Cultură 30.000
2. Sport 30.000
  Total 60.000