RAPORT ANUAL

  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax, și/sau adresa de e-mail ale persoane de contact: UAT Marghita, cod fiscal 4348947, Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, cod poștal 415300, județul Bihor, telefon 0359409977, fax 0359449982, e-mail primaria@marghita.ro.

     Raportul anual al finanțărilor nerambursabile din fondurile publice ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Marghita pentru anul 2020.

     Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2020 între autoritatea contractantă Municipiul Marghita și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general:

  1. beneficiarul: Asociația ”Horvath Janos Tarsasag”; proiectul atribuit: Concurs de recitări zonal Papp Attila- faza finală; suma: 2.340 lei; nr. contract și data: 7240/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  2. beneficiarul: Asociația ”Horvath Janos Tarsasag”; proiectul atribuit: Lumea baladelor-faza finală; suma: 2.565 lei; nr. contract și data: 7241/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  3. beneficiarul: Asociația ”Horvath Janos Tarsasag”; proiectul atribuit: Festivalul corurilor și soliștilor 2020; suma: 2.800 lei; nr. contract și data: 7242/1.09.2020; rezultatul: nu a fost realizat;
  4. beneficiarul: Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului”; proiectul atribuit: Melodiile florilor, frumusețea dansului; suma: 3.000 lei; nr. contract și data: 7243/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  5. beneficiarul: Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului”; proiectul atribuit: Iată, vin colindătorii!; suma: 3.000 lei; nr. contract și data: 7244/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  6. beneficiarul: Asociația Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului”; proiectul atribuit: Zestrea Barcăului; suma: 2.929 lei; nr. contract și data: 7245/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  7. beneficiarul: Asociația Liceului Tehnologic ”Horea”; proiectul atribuit: Balul bobocilor 2020; suma: 2.700 lei; nr. contract și data: 7246/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  8. beneficiarul: Asociația Cultural Artistică ”Barcăul”; proiectul atribuit: Azi elev mâine antreprenor 2020, ediția a VI-a; suma: 2.692,36 lei; nr. contract și data: 7247/1.09.2020; rezultatul: realizat;
  9. beneficiarul: Asociația Cultural Artistică ”Barcăul”; proiectul atribuit: Tradiții și obiceiuri strămoșești ediția a VI-a, 2020; suma: 2.700 lei; nr. contract și data: 7248/1.09.2020; rezultatul: nu a fost realizat;
  10. beneficiarul: Clubul Sportiv VIITORUL Marghita; proiectul atribuit: Fotbal pentru copii; suma: 11.550 lei; nr. contract și data: 7249/1.09.2020; rezultatul: realizat;