PROGRAMUL ANUAL pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2021, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005

Autoritatea finanțatoare Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.

 În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție bugetară 2021.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 150.000 lei, aprobată pentru anul 2021, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 23.04.2021, sunt prezentate în Programul anual al finanțărilor nerambursabile:

 

Nr. crt.

Domeniul de activitate finanțat

Suma aprobată

-lei-

1.

Cultură

50.000

2.

Sport

100.000

 

Total

150.000