PROGRAMUL ANUAL Pentru acordarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Marghita pe anul 2020, pentru activități nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005

Autoritatea finanțatoare Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal 4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro.

 În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, se fac cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție bugetară 2020.

Domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile și suma de 70 000 lei, aprobată pentru anul 2020, conform bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 24.02.2020, sunt prezentate în Programul anual al finanțărilor nerambursabile:

Nr. crt. Domeniul de activitate finanțat Suma aprobată

-lei-

1. Cultură 35000
2. Sport 35000
  Total 70000