COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2019, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 1-5 iulie 2019 a avut loc sesiunea a II-a de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.    

Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:

Suma aprobată prin Programul anual

–lei-

Suma

alocată

–lei-

Suma

nealocată

–lei-

Număr proiecte
Depuse Finanțate Nefinanțate
Cultură 30.000 0 255 0 0 0
Sport  30.000 3.300 6.899 1 1

Domeniul sport

Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Rezultat Suma alocată
1 Clubul Sportiv VIITORUL Marghita ”Interliga” Admis 3.300 lei