COMUNICAT cu privire la rezultatul final al sesiunii de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Marghita pe anul 2019, în baza Legii nr. 350/2005

În perioada 3-7 iunie 2019 a avut loc sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Marghita, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non profit de interes general.     

Rezultatele evaluării sunt prezentate, pe domenii, în tabele următoare:

Suma aprobată prin Programul anual

–lei-

Suma

alocată

–lei-

Suma

nealocată

–lei-

Număr proiecte
Depuse Finanțate Nefinanț.
Cultură 30.000     13    
Sport  20.000 19.801 199 3 3

  1. Domeniul cultură
Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Rezultat Suma alocată
1 Asociației Horvath Janos Tarsasag ”Festivalul corurilor și soliștilor 2019”    
2 Asociației Horvath Janos Tarsasag ” Lumea baladelor ”    
3 Asociației Horvath Janos Tarsasag ” Concurs de recitări zonal Papp Attila”    
4 Asociația Margittai Oskolaert Tarsasag ” Să comuncăm în limba română” Respins ………………Art. 7 pct. I din Regulament
5 Asociația Liceului Tehnologic ”Horea” ”Balul bobocilor 2019” Admis 2.700 lei
6 Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” ”Azi elev mâine antreprenor 2019, ediția a V-a” Admis 2.700 lei
7 Asociația Cultural Artistică ”Barcăul” ”Tradiții și obiceiuri strămoșești  ediția a V-a, 2019” Admis 2.700 lei
8 Fundația” Marah” ” Întălnirea vărstnicilor marghiteni, ediția a VI-a ” Admis 1.850 lei
9 Fundația ” Marah” ” Toamna tineretului, ediția a V-a” Admis 1.900lei
10 Fundația ” Marah” ”Importanța relațiilor familiale în viața copiilor” Admis 2.250 lei
 

11

Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” „Tradiții românești” Admis 3.000 lei
12 Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” „Flori bihorene în Muntenegru” Admis 3.000 lei
13 Asociației Ansamblul Folcloric ” Floarea Barcăului” „Toamna folclorică 2019” Admis 3.000 lei

 

  1. Domeniul sport
Nr.

crt.

Solicitant Titlu proiect Rezultat Suma alocată
1 Clubul Sportiv VIITORUL Marghita ”Fotbal pentru copii” Admis 6.600 lei
2 Asociația Clubului Sportiv Ciclism Marghita ” Cupa Marghitei” Admis 6.624 lei
3 Clubului Sportiv GOOD DRAGON ”Gala SHOTOKAN KARATE-DO

2019”

Admis 6.577 lei