ANUNȚ DE PARTICIPARE La selecția publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2020- sesiunile I și a II-a

1.Autoritatea contractantă: Municipiul Marghita, cu sediul în Municipiul Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, cod fiscal4348947, telefon : +40259362001, fax:   +40359409982, e-mail: primaria@marghita.ro, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,  face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pe anul de executie financiară 2020 pentru domeniile cultură și  sport.

            2.Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare  nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură și  sport pe anul 2020 este prevăzută de art. 20, alin. 2 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.  Motivăm reducerea termenului de depunere a propunerilor de proiect :  necesitatea demarării proiectelor asociațiilor și fundațiilor fără scop lucrativ din municipiul Marghita care solicită finanțare de la bugetul local.

            3.Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local al Municipiului Marghita în valoare de 70.000 lei, aprobat prin H.C.L. nr. 27/24.02.2020 pe anul 2020 pentru  proiecte de interes local pentru următoarele domenii:cultură: suma totală 35.000 lei, sport: suma totală 35.000 lei.

            4.Durata proiectelor: până la data 31.12.2020.

            5.Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiect:

Data-limită este 3 aprilie 2020 ora 15,00 pentru sesiunea I de selecție de proiecte.

Data-limită este 8 mai 2020 ora 15,00  pentru sesiunea a II-a de selecție de proiecte.

  1. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: sediul Primăriei Municipiului Marghita, Calea Republicii, nr.1, 415300, județul Bihor, la Registratura- Compartiment de Relații cu Publicul al municipiului Marghita.

            7 Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de evaluare în perioada:

-pentru sesiunea I de selecție de proiecte: 6 aprilie 2020, ora 12,00 – 9 aprilie 2020, ora 14,00,

– pentru sesiunea a II-a de selecție de proiecte: 11 mai 2020, ora 12,00 -13 mai 2020, ora 14,00 și se vor face în ordinea punctajului obținut de fiecare solicitant, în limita bugetului aprobat.

Documentația pentru elaborarea proiectelor și informații suplimentare se poate obține de pe website-ul PrimarieI Municipiului Marghita: https://marghita.ro/language/ro/category/fonduri-nerambursabile/.