Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante, în cadrul Direcției tehnice, din data de 19.11.2020-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații

 

 

  consilier achiziții publice  
1. Bernath Agnes consilier achiziții publice, grad profesional superior Municipiul Marghita admis
2. Isailă Gheorghe consilier achiziții publice, grad profesional superior Municipiul Marghita admis
  inspector debutant

 

–       Nu s-au depus dosare

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  19.11.2020, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi,  16.11.2020, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Marghita și pe marghita.ro.