Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector superior Direcția tehnică, Compartimentul afaceri europene, managementul proiectelor din 29.01.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică solicitată

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observații

1.

Botos Alexandru

inspector I, grad profesional superior

Municipiul Marghita

admis

  • ▪  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.01.2020, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • ▪  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.

▪ Afişat astăzi, 15.01.2020, ora 1200 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.