Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocupare post vacant de îngrijitoare – Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul selecţiei dosarelor Observaţii
1. Kovacs Elisabeta admis
2. Moisa Florica admis
3. Pop Florina Claudia admis  
4. Pintea Mariana Delia admis  
5. Nasta Ileana admis  
6. Szabo Orsolya admis  

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19.10.2020, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, conform art. 20 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 14.10.2020,  la sediul Primăriei municipiului Marghita.