Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional în cadrul aparatului de specialitate al primarului din 04.11.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

solicitată

Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații

 

 

1. Demeter Ciprian-Stelian polițist local, grad profesional asistent Municipiul Marghita-Poliția locală admis
2. Erdei Eniko consilier, grad profesional principal Municipiul Marghita-SCLEP admis
3. Stan Bogdan inspector, grad profesional asistent Municipiul Marghita-SCLEP admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  04.11.2020, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 02.11.2020, ora 1100 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.