Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de medic stomatolog la compartimentul asistență medicală stomatologică în unitățile de învățământ, în urma selectării dosarelor de înscriere

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției contractuale vacante de medic stomatolog la compartimentul asistență medicală stomatologică în unitățile de învățământ, în urma selectării dosarelor de înscriere

 

 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, se comunică următoarele rezultate privind selecţia dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observaţii

1.

1/5014 din 20.09.2022

 

medic stomatolog/dentist, compartiment asistență medicală stomatologică în unitățile de învățământ

 

Admis

 

 

Rezultatele privind selecția dosarelor de concurs se afişează la sediul instituției și pe site-ul instituției.

Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile și 90 de zile de la publicarea anunțului în revista ʺViața Medicalăʺ nr. 36 din data de 09.09.2022.