Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE

Având în vedere prevederile din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici s-a procedat la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector din cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE.
Pentru concurs au fost depuse doua dosare de înscriere având urmatoarele numere de înregistrare:
– 8/06.01.2020, al doamnei Bernath Agnes
-1/22/06.01.2020 al doamnei Furau Carmen-Gabriela
Rezultatele verificării dosarului de înscriere pentru concursul din data de 16.01.2020:
Candidatii îndeplinesc condiţiile generale şi specifice de participare la concurs, iar dosarele de înscriere sunt complete.
Concluzie: dosarele candidatilor Bernath Agnes si Furau Carmen-Gabriela sunt declarate „ADMISE”.
Candidatii declarati admisi vor susţine în data de 16.01.2020, ora 1000 proba scrisa, la sediul Municipiului Marghita.
Candidatii nemulţumiti de rezultatele obţinute pote formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
Afișat azi, 10.01.2020, ora 1200 la sediul Municipiului Marghita.