Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional superior în cadrul Municipiului Marghita, Serviciul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1 Furău Carmen-Gabriela inspector, clasa I, grad profesional superior Admis
2 Tăut Otilia inspector, clasa I, grad profesional superior Admis
3 Balla Cornelia inspector, clasa I, grad profesional superior Admis
4 Iuhaniak Delia inspector, clasa I, grad profesional superior Admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 30.05.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Koszta Tunde, inspector.
  • Afişat astăzi, 22.05.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.