Rezultatul probei scrise la examenul/concursul de recrutare organizat pentru funcţia de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional superior în cadrul Municipiului Marghita – Serviciul buget-contabilitate, salarizare

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul  probei scrise

 

1. Furău Carmen-Gabriela inspector clasa I, grad profesional superior 19,00 Respins
2. Tăut Otilia inspector clasa I, grad profesional superior 17,50 Respins
3. Balla Cornelia inspector clasa I, grad profesional superior 35,41 Respins
4. Iuhaniak Delia inspector clasa I, grad profesional superior Absent Respins
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 05.06.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita (secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor: Koszta Tunde).
  • Afişat astăzi, 30.05.2018, ora 15,30, la sediul Municipiului Marghita.