Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat I – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita în data de 03.04.2019

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr. 163/18.03.2019, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Observaţii
1. Micula Atilla —- NEPREZENTAT
2. Koppanyi Zsolt Erno 89 ADMIS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector;
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 05.04.2019, ora 1100 , la sediul Primăriei municipiului Marghita;
  • Afişat astăzi, 03.04.2019, ora 1200 la sediul Primăriei municipiului Marghita.