Rezultatul probei scrise la examenul/concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare în cadrul Municipiului Marghita în data de 19.10.2020

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.420/2020, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Rezultatul probei scrise Observaţii
1. Moisa Florica 20 RESPINS
2. Nasta Ileana 34,13 RESPINS
3. Szabo Orsolya 10 RESPINS
4. Pintea Mariana 68,58 ADMIS
5. Pop Florina Claudia 58,29 ADMIS
6. Kovacs Elisabeta 83,37 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector;
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 21.10.2020, ora 10, la sediul Primăriei municipiului Marghita;
  • Afişat astăzi, 19.10.2020, ora 1330 la sediul Primăriei municipiului Marghita și pe marghita.ro.