REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

solicitată

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

  1.  
Erdei Eniko consilier, grad profesional superior 91,66 ADMIS
  1.  
Stan Bogdan inspector, grad profesional principal 89,66 ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 4.11.2020, ora 13 la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 04.11.2020, ora 14, la sediul Primăriei municipiului Marghita.