REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 24.06.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

Demeter Ramona-Delia polițist local I, grad profesional superior 77 ADMIS
Ujvarosi Mark-Istvan polițist local I, grad profesional principal 73,6 ADMIS
Petrucz Maria-Beata inspector I, grad profesional superior 80,7 ADMIS

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 24.06.2019, ora 1400 la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 24.06.2019, ora 1300, la sediul Primăriei municipiului Marghita.