REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 19.03.2020

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise: 

 

Nr. crt.  Numele şi prenumele candidatului  Funcţia publică   Punctajul probei scrise  Rezultatul probei scrise 

 

1 Groze Mărioara-Genica  inspector, grad profesional principal  89  ADMIS 
2 Dan Andreea-Maria  inspector, grad profesional principal  90  ADMIS 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de .03.2020, ora …. la sediul Primăriei municipiului Marghita. 
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark. 
  • Afişat astăzi, 19.03.2020, ora 11,30, la sediul Primăriei municipiului Marghita.