Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 19.07.2022 pentru ocuparea funcției contractuale vacante de bibliotecar S, grad I, Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

   Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/3565  din 06.07.2022

 

bibliotecar S, grad I, Biblioteca ”Ioan Munteanu” Marghita

 

88,00

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţieîn termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 22.07.2022, ora 10:00,la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 19.07.2022, ora 12,00 la sediul Municipiului Marghitași pe pagina de internet al Municipiului Marghita.