Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 12.04.2022 pentru ocuparea a două funcții contractuale de execuție vacante de referent M, treapta IA în cadrul compartimentului Casa de Cultură

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) lit. a) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

I. Referent, M treapta IA – compartiment Casa de Cultură – cu atribuții de gestiune

 

1.

1/1879  din 01.04.2022

referent, M treapta IA – compartiment Casa de Cultură

56,83

Admis

2.

1/1897  din 04.04.2022

referent, M treapta IA – compartiment Casa de Cultură

36,66

Respins

II. Referent, M treapta IA – compartiment Casa de Cultură

 

 

3.

1/1825  din 31.03.2022

referent, M treapta IA – compartiment Casa de Cultură

57,83

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 19.04.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 12.04.2022, ora 14 :00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.