Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în data de 16.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția Locală

Rezultatul probei scris la concursul de recrutare organizat în data de 16.08.2022 – proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Disciplina în construcții și afișaj stradal, Biroul Poliția locală

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (14) lit. a) din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /clasa / gradul profesional/compartimentul unde candidează

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

1/3870  din 26.07.2022

 

Polițist local, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment  Disciplina în construcții și afișaj stradal

84,16

Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform prevederilor art. 618 alin. (16) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 19.08.2022, ora 10:00, la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 16.08.2022, ora 12,30 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.