Rezultatul probei interviu la concursul organizat în perioada 20.07.2022-proba scrisă și 25.07.2022-interviu

Rezultatul probei interviu

   Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviului:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Punctaj proba interviu

Rezultat proba interviu

I. muncitor calificat – zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

1.

1/3533 din 04.7.2022

 

muncitor calificat – zidar, treapta III, compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

60,00

Admis

 II.  șofer, treapta I la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

2.

1/3582 din 07.07.2022

 

șofer, treapta I – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

90,00

Admis

III. îngrijitor, (2posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

3.

1/3492 din 01.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

65,00

Admis

4.

1/3560 din 05.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

80,00

Admis

IV. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă

5.

1/3491 din 01.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

70,00

Admis

6.

1/3615 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

75,00

Admis

7.

1/3630 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Respins

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
  • Afişat astăzi, 25.07.2022, ora 14:00 la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.