Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului organizat pentru ocupare post vacant de muncitor necalificat I – ADPP, Compartimentul gospodărire-întreţinere dom. public şi privat, Municipiul Marghita

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr. 163/18.03.2019, comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctajul interviului Rezultatul interviului
1. Micula Attila —–

 

NEPREZENTAT
2. Koppanyi Zsolt Erno 89 ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 05.04.2019, ora 1200, la sediul Primăriei municipiului Marghita.