Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție- consilier achiziții publice, organizat în cadrul Municipiului Marghita, în urma contestației

Având în vedere prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului, în urma contestației:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

*punctaj minim necesar

 

  1.  
Isailă Gheorghe consilier achiziții publice superior 79 ADMIS*

 

  • Notă:

Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe*. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar .

*în urma soluționării contestațiilor.