Rezultatul interviului din cadrul examenului/concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita 24.06.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul interviului Rezultatul interviului

 

Demeter Ramona-Delia polițist local I, grad profesional superior 92,33 ADMIS
Ujvarosi Mark-Istvan polițist local I, grad profesional principal 86,33 ADMIS
Petrucz Maria-Beata inspector I, grad profesional  superior 92,66 ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 24.06.2019, ora 1500 la sediul Primăriei municipiului Marghita.