REZULTATUL FINAL La examenul/concursul organizat pentru ocupare postul vacant de muncitor calificat în cadrul Municipiului Marghita

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.481/2020, comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

 proba scrisă

Punctaj 

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Borsi Iuliu 51,50 70 60,75  

ADMIS

2. Parje Florin-Gabriel 54,16 68,33 61,23 ADMIS

 

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 20.10.2020, ora 15, la sediul Primăriei municipiului Marghita.