REZULTATUL FINAL la examenul/concursul organizat pentru ocupare postul vacant de îngrijitoare în cadrul Municipiului Marghita 05.02.2019

Comisia de concurs constituită în baza dispoziţiei primarului nr.8/10.01.19, comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Punctaj

proba scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultatul final
1. Fabian Edith 88 90 178 ADMIS

 

2. Csokmai Paraschiva 20 20 RESPINS
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 48 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark – inspector.
  • Afişat astăzi, 05.02.2019, ora 13.00 la sediul Primăriei municipiului Marghita.